947
podporených projektov
113
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

podporené projekty

Sme šťastní, keď môžeme pomáhať. Títo ľudia už získali dobrý pocit, že vďaka podpore od Raiffeisen banky pomohli svojmu okoliu. Získajte dobrý pocit aj vy.
 • Relaxačná miestnosť
  • Relaxačná miestnosť
  • Základná škola Ulica mieru 1235, Bytča
  • Zámerom projektu je vytvoriť pre žiakov v priestoroch školy harmonické miesto na relaxáciu, načerpanie nových síl a upokojenie mysle. Priestor by sa využíval pred vyučovaním, počas neho i po vyučovaní v rámci školského klubu. Prostredníctvom relaxačnej hudby, vankúšov, sedacích vakov, fit lôpt a dobrých kníh by mohli deti oddychovať a v pokoji premýšľať. Deti z nevýhodného sociálneho prostredia prežívajú v rodinách stres a napätie. Na vyučovaní sú nesústredené, unavené, s pocitmi samoty a…
  • Čítať ďalej >
 • Týždeň peňazí a hier
  • Týždeň peňazí a hier
  • Mladý podnikavec, o. z.
  • Zrealizujeme aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania predmetu finančná gramotnosť na ZŠ formou logických hier a prednášok, ktoré sa uskutočnia v Krajskej knižnici v Žiline. Pôjde o nultý ročník projektu, v ktorom plánujeme dlhodobo pokračovať. 5 prednášok – každý deň iná škola, iné herné tímy, iné výhry. Po skončení projektu ostanú hry v priestoroch Krajskej knižnice, kde ich budú mať k dispozícii aj ostatné školy, verejnosť. Prostriedky použijeme na nákup publikácií, výhier pre tímy,…
  • Čítať ďalej >
 • Hradovánky
  • Hradovánky
  • OZ: Cech Terra de Selinan
  • Ide o jednečný projekt v celom ŽSK, naše podujanie sa bude edukatívne cez zážitkovú formu zameriavať na rozširovanie povedomia o histórii nášho územia, tradičných stredovekých remeslách, spôsoboch dobového života, organizácie vojenského tábora pri nácviku ľahkej mestskej domoobrany či ukážke boja. Je nutné zachovávať kultúrne a historické dedičstvo nášho územia z dôb minulých. V celom ŽSK nie je podujatie, ktoré by sa takto širokospektrálne a historicky korektne venovalo stredovekému človeku a…
  • Čítať ďalej >