947
podporených projektov
115
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Týždeň peňazí a hier

Zrealizujeme aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania predmetu finančná gramotnosť na ZŠ formou logických hier a prednášok, ktoré sa uskutočnia v Krajskej knižnici v Žiline. Pôjde o nultý ročník projektu, v ktorom plánujeme dlhodobo pokračovať. 5 prednášok – každý deň iná škola, iné herné tímy, iné výhry. Po skončení projektu ostanú hry v priestoroch Krajskej knižnice, kde ich budú mať k dispozícii aj ostatné školy, verejnosť.
Prostriedky použijeme na nákup publikácií, výhier pre tímy, lektorské honoráre, materiálne a didaktické pomôcky, zabezpečenie aktivity, propagáciu, tlač pomôcok.