Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Čítať »

Rozumiem
4
témy projektov
417
podporených projektov
35
mesiacov pôsobenia
417 000
EUR pre podporené projekty

Aktuálna téma podpory projektov:

Kultúra

Obdobie: OKT. - DEC. 2017 Prebieha vyberanie najlepších projektov

Prírodné a sociálne prostredie

Obdobie: JAN. - MAR. 2018

Vzdelávanie

Obdobie: APR. - JÚN. 2018

Šport

Obdobie: JÚL. - SEP. 2018

Podporené projekty

Sme šťastní, keď môžeme pomáhať. Títo ľudia už získali dobrý pocit, že vďaka podpore od Raiffeisen banky pomohli svojmu okoliu. Získajte dobrý pocit aj vy.
 • Poznajme a chráňme prírodu svojho okolia
  • Poznajme a chráňme prírodu svojho okolia
  • Gymnázium Jána Adama Raymana
  • Poznajme a chráňme prírodu blízkeho okolia
   My učitelia a žiaci Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove na Mudroňovej ulici číslo 20 máme radi prírodu, ochrana životného prostredia nám nie je ľahostajná a aktívne sa na nej podieľame. Napríklad aj tým, že sme spolu zaviedli na škole separovaný zber (papier, hliník, batérie, plasty) a podarilo sa nám ho aj udržať. Sme ale presvedčení, že ak chceme prírodu chrániť, musíme ju poznať a učiť sa jej rozumieť. K prírode najbližšieho okolia nemáme ďaleko, ona si zaslúži našu pozornosť a ochranu. V tomto projekte je naším cieľom exteriér našej školy a rozhodli sme sa požiadať o podporu nášho zámeru.

   Okolo našej školy je menší areál, ktorý sme od presťahovania v roku 1997 značne upravili – vyrúbali sme suché stromy, urobili ozdravovacie rezy, vybudovali respírium pre vyučovacie hodiny strávené v prírode a s prírodou.

   V súčasnosti by sme chceli v týchto aktivitách pokračovať. V celom areáli je bohatá skladba drevín rôzneho druhu a veku. Chceli by sme, aby celý areál bol jednou ekoplochou s upravenými a vybudovanými chodníkmi, ktoré by spĺňali funkciu náučného chodníka na účel poznania jednotlivých druhov drevín, zblíženia sa s prírodou cez vnímanie jej krásy a nadobudnutia prirodzeného zmyslu pre ochranu. Pre lepšiu informovanosť a orientáciu by sme chceli v prednej časti areálu (pred školou) umiestniť jednu informačnú tabuľu a v druhej časti (za školou) umiestniť druhú informačnú tabuľu. Nosným materiálom tabúľ by boli drevené panely a na informačnú časť by sme použili 5 mm plexisklo s gravírovaním. Tabule by obsahovali pôdorys exteriéru s vyznačením druhov vyskytujúcich sa drevín.
   Ciele projektu:
   • vytvoriť komunitu učiteľov, žiakov a širokej verejnosti na riešenie spoločného záujmu,
   • vytvoriť informačné tabule o zastúpení jednotlivých druhov drevín v areáli školy,
   • vytvoriť centrálnu nástenku s fotodokumentáciou v budove školy,
   • vytvoriť náučný chodník pre poznávanie drevín s možnosťou oddychu pre široké okolie,
   • vytvoriť pozitívny vzťah k tvorbe a ochrane životného prostredia.

   Výstupy projektu:
   a) kvalitatívne:
   • určenie drevín vyskytujúcich sa v areáli školy,
   • informačná expozícia exteriéru školy s vyznačenými druhmi drevín a ich miestom výskytu,
   • obrazová expozícia jednotlivých druhov drevín v interiéri školy,
   • vybudovanie náučného chodníka,
   • zapojenie čo najviac žiakov do aktivít zameraných na zveľaďovanie nášho exteriéru.

   b) kvantitatívne:
   • oboznámiť žiakov s dôležitosťou územnej a druhovej ochrany prírody,
   • zdôrazniť význam maloplošných prírodných území v okrese Prešov a uvedomiť si, že dávajú krajine charakteristický ráz,
   • viesť k pochopeniu, že našu pozornosť si zaslúži príroda blízkeho okolia (nie iba národné parky), ktorá má vplyv na naše zdravie a pohodu.

   Je potrebné, aby sme pochopili význam stromov v ekosystéme, a k tejto téme by sme urobili hneď pri vstupe do budovy školy centrálnu nástenku. Okrem pôdorysu areálu a slovenského aj latinského názvoslovia drevín by obsahovala kvôli lepšej názornosti aj farebnú fotodokumentáciu.

   Keďže areál školy je priechodný pre najbližšie okolie – spája Mudroňovu, Narcisovú s Bottovou, Levočskou ulicou až s riekou Torysou, chceli by sme na okraj zatrávnených častí umiestniť tri parkové lavičky na sedenie ako miesto na príjemný oddych. Takto upravený areál by bol prístupný aj pre ďalšie školy v meste na vyučovanie botaniky a ekológie.

   Uvedomujeme si, že ak sa prírode vzdialime, nebudeme si ju všímať, nemôžeme rozumieť jej zákonitostiam a nebudeme vedieť riešiť ekologické problémy. O prírodu sa treba starať a chrániť ju. Máme elán, dosť síl a nádej, že naše ciele uvedieme do reality.
  • Čítať ďalej >