947
podporených projektov
115
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Baletizol pod šikovné nôžky tanečníkov zo ZUŠ

Spoločne sme vytvorili

Cieľom projektu je zadováženie špeciálnej tanečnej podlahy – baletizolu pre tanečný odbor Základnej umeleckej školy v Starej Turej. Baletizol je potrebný pri vyučovaní techník klasického, ale i moderného a ľudového tanca, ktoré sa vyučujú v tanečných odboroch ZUŠ ako hlavné predmety. Chráni zdravie detí tlmením dopadového rázu a je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja klasického tanca. Tanečný odbor ZUŠ v Starej Turej navštevuje v súčasnosti 117 žiakov.

Máme dobrý pocit

"Ďakujeme za podporu nášho projektu, vďaka ktorému majú žiaci našej ZUŠ novú špeciálnu tanečnú podlahu. Skvalitnil sme tak výchovno-vzdelávací proces v tanečnom odbore našej školy a zároveň bude chránené zdravie detí. Naši žiaci úspešne predvádzajú svoje umenie na celoslovenských súťažiach, z ktorých si odnášajú popredné ocenenia (získali viac ako 90 ocenení) a zároveň rozvíjajú tradície podjavorinského kraja pôsobením v Detskom folklórnom súbore Turanček."
Mgr. Miroslava Lacová,
riaditeľka školy, Stará Turá