947
podporených projektov
115
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

GSA-ci merajú tabletmi s technikou Vernier

Spoločne sme vytvorili

Zámerom projektu bolo inovovať spôsob meraní na laboratórnych cvičeniach z chémie využitím systému Vernier.Ten poskytuje meranie s bezdrôtovým prenosom priamo na tablety alebo mobily, v ktorých môžu žiaci svoje merania aj vyhodnocovať a nahradzuje klasické meranie teplomerom, či pH papierikom. Touto aktivitou sme chceli umožniť našim žiakom pracovať s najmodernejšou technikou, rozvíjať ich schopnosti kooperovať v skupine, deliť si úlohy a niesť zodpovednosť.

Máme dobrý pocit

"Ďakujeme za možnosť zakúpiť zo získaného daru potrebné pomôcky - LabQuest 2 (interfejsová jednotka ovládaná dotykovou obrazovkou), držiak elektródy, pH senzor Vernier, odkladací roztok pre pH senzor, stojan s elektromagnetickým miešadlom a nerezový teplomer. Naši študenti tak majú možnosť využivať na vyučovaní moderné technológie."
RNDr. Helena Drobúlová,
účiteľka, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok