947
podporených projektov
115
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Ekohranie v záhrade

Spoločne sme vytvorili

Materská škola má k dispozícii veľkú nevyužitú záhradu. Je zapojená do ekoprogramu Zelená škola, zameraného na environmentálnu výchovu. Predmetom projektu bolo zakúpenie exteriérových didaktických pomôcok a vybavenia na pestovanie rastliniek, pozorovanie živočíchov, ako aj zriadenie ekoučebne v záhrade materskej školy.

Máme dobrý pocit

"Vďaka finančnej podpore sme mohli zakúpiť detské vyvýšené záhony a hmyzí domček, zároveň sme do záhrady naištalovali drevené pódium a altánok, ktoré budeme využívať v ďalšom výchovno - vzdelávacom procese. Naša záhrada sa stala miestom poznávania, experimentovania a skúmania. Miestom, kde sú deti v priamom kontakte s prírodou a prostredníctvom svojich zmyslov hľadajú cesty k jej lepšiemu porozumeniu. Ďakujeme ".
Mgr.Marcela Paulišinová,
riaditeľka, MŠ Detva