947
podporených projektov
108
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Lezecká stena

Naším cieľom a zámerom je vybudovanie lezeckej steny v našej materskej škole pre deti vo veku od 2 do 6 rokov.
Deti majú prirodzený záujem liezť, šplhať sa, no bohužiaľ, nemajú na to vhodné príležitosti.
Práve preto by sme radi pre ne postavili lezeckú stenu v telocvični, a tak i touto formou rozvíjali hrubú motoriku, obratnosť , odvahu a silu detí.