947
podporených projektov
113
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Rekonštrukcia parku pre deti

Predstavujeme náš projekt

Sme Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, ktorá v súčasnosti dokáže komplexne riešiť problémy duševne zaostalých jedincov s viacnásobným postihnutím.

Vyžaduje si to však množstvo dostatočne odlišných priestorov, ako majú bežné základne a materské školy. Preto vkladáme do tohto projektu veľa nádeje, aby sme pomohli našim žiakom žiť plnohodnotný život. Vychádzame však z praxe a vieme, že naši žiaci potrebujú bezbariérový vstup, ako aj veľa času stráveného v prírodnom prostredí, ktoré ich duševne napĺňa. Práve preto by sme chceli zrekonštruovať náš park, ktorý by našim žiakom zabezpečil oddychovú zónu a zároveň im poskytol pracovné príležitosti. Cieľom nášho projektu je vytvoriť pre našich žiakov zelenú oázu, v ktorej budú môcť rozvíjať všetky zmyslové orgány počas pracovného vyučovania, vecného učenia, výtvarnej či hudobnej výchovy. Z týchto finančných prostriedkov zakúpime materiál na výstavbu zelenej oázy (jazierko, rehabilitačné chodníky).