947
podporených projektov
113
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Rekonštrukcia športovo-rekreačnej zóny Studnička

Spoločne sme vytvorili

Cieľom projektu bolo vyčistiť a zrekonštruovať existujúcu športovo-rekreačnú zónu Studnička v k. ú. Dubnica nad Váhom, ktorá sa aktuálne nachádzala v nevyhovujúcom stave (nedostatok lavičiek, rozbité ohnisko a posedenie, športové ihrisko, na ktorom hrozí vznik úrazu). Denne a najmä počas víkendov a letných prázdnin ju navštevuje niekoľko desiatok ľudí rôznych vekových kategórií (turisti, rodičia s deťmi, bežci, cyklisti, psičkári). Vytvorili sme nový prístrešok pre studničku, naištalovali nové lavičky a vytvorili nové ohnisko.
Sekundárnym cieľom projektu bolo prostredníctvom rekonštrukcie, ale i po skončení projektu, podporiť komunitný život na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch v zázemí mesta Dubnica nad Váhom.