947
podporených projektov
115
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Integrácia detí zo sociálne slabších rodín športom

Pridelená dotácia bude slúžiť výhradne na získanie ďalších tréningových pomôcok s cieľom pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín infiltrovať tieto deti a mládež do kolektívu športujúcich detí. Naše dlhoročné skúsenosti poukazujú na to, že aj v týchto vrstvách obyvateľstva sa vyskytujú veľmi talentované deti s tým, že si často nevedia nakloniť domáce prostredie (často aj z ekonomických dôvodov) pre tento typ svojej sebarealizácie a postupne skĺznu do pôvodného stereotypu života. Pridelené prostriedky budú slúžiť na zaobstarávanie materiálneho (športového) vybavenia a náradia (tréningový odev, výbava).