947
podporených projektov
114
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Školské bludisko

Projektom vytvoríme zábavno-edukačné „bludisko“, v ktorom sa budú deti môcť hrať v pieskovisku, hľadať skryté poklady zeme, objavovať čaro prírody, spoznávať hmyz a pod. Bludisko bude zaujímavé tým, že si ho vytvoria žiaci spoločne s rodičmi a učiteľmi. V školskom areáli spoločne vysadia stromy a kríky, ktoré im budú robiť pri hre tieň, vybudujú cestičky bludiska z trávy, kameňov, kôry či z piesku. Bludisko dotvoria drevenými latami. Zároveň si v ňom na stromy osadia vtáčie búdky a domčeky pre hmyz. Bludisko sa stane nielen hrou a zábavou, ale deti budú spoznávať zaujímavosti fauny a flóry.