947
podporených projektov
113
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Kurzy tradičných ľudových remesiel v Baby Academy

Predstavujeme náš projekt

Tento skvelý projekt nám pomôže zrealizovať pre všetky detičky v Baby Academy kurzy tradičnej ľudovej remeselnej výroby, tanca a spevu. Pomocou projektu zaplatíme výborných inštruktorov, nakúpime potrebné pomôcky a materiály na remeselnú výrobu a vybudujeme tvorivé dielničky pre deti. Zabezpečíme hrnčiarsku, textilnú, drotársku a remeselnícku dielňu a naučíme naše detičky ľudovým zvykom a tradíciám krajiny, v ktorej žijú a vyrastajú.