947
podporených projektov
115
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Projekt krúžku Robotika – Hydro Dynamics

Spoločne sme vytvorili

V rámci krúžku robotiky už tretí rok usilovne pracujeme na konštrukciách a programovaní robotov zo stavebnice LEGO Mindstorms. Vyvrcholením nášho snaženia býva účasť na súťaži First Lego League. Témou tohto ročníka je Hydro Dynamics a voda (Senecké jazerá, dažďová voda a pod.), ktorá je v našom regióne jednou z kľúčových tém.

Máme dobrý pocit

"Vďaka výzve Gesto pre mesto od Raiffeisen banky na podporu vzdelávania sme si zakúpili nové lego súčiastky. Zaplatili sme štartovné na súťaž First Lego League, kde sa nám v tomto roku v rámci regionálneho turnaja v Bratislave podarilo vyhrať 4. miesto a s výzkumným projektom sme vyhrali 1. miesto. Potrebovali sme rôzny materiál, z ktorého sme vytvorili interaktívny model pre náš výzkumný projekt a navrhli sme tímové tričká, ktoré sme dali vyrobiť. Ďakujeme za vašu podporu."
žiaci gymnázia A. Bernoláka, Senec