947
podporených projektov
112
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Školské pomôcky pre modernú školu

O projekte

Základná škola Bobot je neplno organizovaná škola s počtom žiakov 18.
Škola vzhľadom na malý počet žiakov úpenlivo zápasí s finančnými prostriedkami. Žiaci sú vzdelávaní prostredníctvom učebných pomôcok ešte zo sedemdesiatych rokov. Preto veríme, že prostredníctvom vášho projektu sa nám podarí vylepšiť stav učebných pomôcok a nábytku pre žiakov, a tak sa dostať na úroveň kvalitných moderných škôl.