947
podporených projektov
110
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

Výučba a relax v átriu

Spoločne sme vytvorili

Cieľom projektu bolo využitie priestorov školského átria na obohatenie výučby prírodovedných, jazykovedných a spoločenskovedných predmetov v čase dopoludňajšieho výchovno-vzdelávacieho procesu a na relax v popoludňajších hodinách realizovaný prostredníctvom školského klubu detí. Z projektu sme zakúpili vonkajšie lavičky a altánok, ktoré sme umiestnili medzi prítomnú zeleň. V danom priestore sa nachádza hmyzí domček skonštruovaný našimi žiakmi v rámci environmentálneho projektu Tatranskí rytieri. Okolie hmyzieho domčeka bude obohatené o kvetinový záhon. Starú a rokmi poškodenú zadnú stenu sme vymaľovali z vlastných zdrojov prírodnými motívmi. Celé toto zoskupenie je balzamom pre dušu i oči.