947
podporených projektov
115
mesiacov pôsobenia
979 000
EUR pre podporené projekty

OBJAVUJEME LEVICE V MINULOSTI

Spoločne sme vytvorili

Cieľom projektu je vytvorenie učebnice o našom meste a jej sprístupnenie všetkým záujemcom – deťom či vzdelávacím organizáciám (základným školám, školským knižniciam, knižniciam s regionálnou pôsobnosťou).
Plánujeme vyhlásiť súťaž pre deti (cieľová skupina do 15 rokov), zameranú na uchovávanie kultúrnych a literárnych pamiatok mesta. Cieľom výslednej práce súťažiacich je zozbieranie čo najväčšieho počtu informácií o našom meste (bibliografia kníh, výstrižky z novín a časopisov, spomienky starých Levičanov, fotografie).
Najlepšie práce oceníme.
Vydanú učebnicu s názvom OBJAVUJEME LEVICE V MINULOSTI s výberom najlepších prác sprístupníme do výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na regionálnu výchovu.
Zároveň so slávnostnou prezentáciou učebnice zorganizujeme výstavu najúspešnejších prác.